05. Incest og psykopati

At et nært familiemedlem kan misbruge et barn overgår de fleste normale menneskers fatteevne. Hvordan kan man få sig selv til at behandle et lille barn så respektløs, grænseoverskridende og ondskabsfuldt?

Når eksperter begynder at beskrive en incest-krænker begynder det at give lidt mening.

De beskriver nemlig en person, der ikke kan mærke andre mennesker, ikke føler samvittighed, bortforklarer deres egne handlinger, en person som ønsker magt og kontrol på en næsten sadistisk måde.

DE BESKRIVER EN PERSON MED TYDELIGE PSYKOPATISKE TRÆK!


INCEST OG KRÆNKEREN

Krænkerne

Hvem er krænkerne?

Krænkerne kan både være en far, en mor, en stedfar, en stedmor, søskende eller bedsteforældre. Der findes ikke noget præcist tal på, hvem der udsætter børn for incest. Men i én ud af tre anmeldelser, som politiet modtog i årene 1990 til 2003 om sexovergreb på børn, var anklagen rettet mod familien, fremgår det af rapporten “Seksuelle overgreb mod børn i Danmark” fra Statens Institut for Folkesundhed (se kilder).

I de fleste politianmeldelser er krænkeren de biologiske forældre. Lidt færre retter sig mod stedforældre, mens endnu færre er mod fjernere slægtninge. Rapporten tegner derudover et billede af en krænker, der typisk er en mand.

En undersøgelse lavet af læge Christence Stubbe Teglbjærg fra Støttecenter mod incest i Danmark viser, at næsten 95% af alle overgreb begåes af mænd.
Når mistanken opstår – og handlemuligheder i overgrebssager
Udgivet af BUPL om PMF 2000.

 

Hvad er karakteristisk for krænkere?

Flere forskere har forsøgt at tegne en profil af folk, der krænker andre. I rapporten “Hvem er krænkeren” fra 1999 (se kilder) og artiklen “Ofre og krænkere” i tidsskriftet Nordisk sexologi fra 1995 (kilder) er nogle af de karakteristiske træk for en krænker:

 • Krænkeren kan ikke overskue konsekvenserne af egne handlinger,
  herunder se den skade de forvolder andre.
 • Krænkerens tolkning af virkeligheden er fordrejet,
  idet de projicerer egne ønsker, vrede eller fornedrelse over på andre.
 • Krænkeren oplever ingen følelsesmæssig forståelse for andre,
  fordi deres referencepunkt er dem selv.
 • Krænkeren mangler selvindsigt, det vil sige, de kan ikke indse,
  at de selv har et problem.
 • Krænkerens selvopfattelse er lav og de mangler selvtillid.
 • Krænkeren betegnes ofte som karakterafvigende

 

Hvad er motiverne bag seksuelle overgreb?

Den amerikanske psykolog Nicholas Groth interviewede i 1979 cirka 2.000 dømte seksuelle krænkere. Han ville finde ud af, hvilke motiver, der lå bag deres seksuelle overgreb. Hans undersøgelse, der udkom i bogen “Men who rape” (se kilder) viste, at der grundlæggende var tre motiver bag voldtægt:

 • Vrede.
 • Magt.
 • Sadisme.

 

I hvilke familier er der incest?

Incest findes i alle sociale lag og i alle typer af familier. Der er dog en række faktorer, der går igen i familier med incest, fastslår bogen “Misbrugt og krænket: om incest og tab af tillid og selvværd” fra 1998 (se kilder). Det er familier med:

 • Manglende empati hos de voksne, det vil sige manglende evne til indlevelse
  og indføling med andre menneskers følelser.
 • Psykisk forsvar i form af fornægtelse, bortforklaring og fortrængning.
 • Problemer mellem forældrene, herunder også seksuelle problemer.
 • Forældre, der ofte selv har været udsat for seksuelle overgreb
  eller andre former for omsorgssvigt i deres egen barndom.

Men der findes selvfølgelig også familier, hvor disse faktorer er til stede uden at der er incest eller andre seksuelle overgreb.

 

Er incest det samme som pædofili?

Incest er forskellig fra pædofili, fordi den pædofile ikke nødvendigvis er i familie med de børn, han eller hun misbruger seksuelt. Ifølge sexolog Preben Hertofts bog “Klinisk sexologi” fra 1987 (se kilder) er det pædofili, når en voksen generelt bliver seksuelt tiltrukket af børn. Pædofile er også især interesserede i børn, der aldersmæssigt befinder sig i perioden før, under og/eller lige efter puberteten. Når barnet bliver fuldt udviklet og kønsmodent, falder interessen ofte hos den pædofile.

I incestforhold er den voksne som regel ikke pædofil, men misbruger familiemedlemmet af andre årsager.

Læs mere her


 


Link til artikler:
SEKSUELLE OVERGREB af Christina Schultz og Jens Hoffmann – 2002