08. Psykopatens hjælpere

Narcissister og psykopater benytter sig ofte af hjælpere.
De bliver også kaldet for “flyvende aber” eller “apater”

“Flyvende aber” / “apater” er personer, som hjælper narcissisten/psykopaten med at nå sine mål. Psykopaten kan nogle gange skjule sig bag sine hjælpere og undgå at blive afsløret.

Psykopatens hjælpere kan være uvidende om hvad de medvirker til fordi de selv er ofre for psykopatens løgne og manipulation (hjernevaskede). 

Men de kan også være vel vidende om, at de medvirker til at bringe psykopatens ondskab videre.
– Enten er de bange for psykopaten, og tør ikke sige fra (kujoner).
– Eller også har de selv en narcissistisk/psykopatisk side, og derfor nyder de at være en del af et ondsindet spil, der giver dem næring.

Psykopatens hjælpere kan dukke op i din egen familie og blandt venner over til fagpersoner man umiddelbart forventer burde være uddannet til at gennemskue manipulation og løgne.


Artikel fra PowerKvinderne og psykopaten.info:

Psykopatens hjælpere kan få dig til at løbe panden mod en mur

Et menneske med psykopatiske træk kan bruge andre mennesker i sit spil. Det kan være familie og venner, der falder for charmen, og derfor tror det bedste om din psykisk voldelige partner – og det værste om dig

PSYKISK VOLD: I den amerikanske familiefilm ’Troldmanden fra Oz’ optræder der såkaldte ’flyvende aber’. Disse aber hjælper den onde heks med at lægge hindringer i vejen for den unge pige, der bevæger sig ind i drømmelandet for at finde den magiske by Oz.

Det er imidlertid ikke kun i eventyr, at der findes ’flyvende aber’. I virkelighedens verden er en flyvende abe en person, som løber ondskabens ærinde – eksempelvis som psykopatens eller narcissistens hjælper. Det skriver det norske site psykopaten.info.

Hvis du har en partner med psykopatiske træk, vil sådanne hjælpere – bevidst eller ubevidst – kunne gøre livet surt for dig, fordi du oplever, at de svigter dig til fordel for din partner. De gør med andre ord ondt værre. Det kan blandt andet ske ved at udspionere dig, sprede sladder om dig, true dig eller tegne et offerportræt af din psykisk voldelige partner og et krænkerportræt af dig.

Psykopatens manipulation
Flyvende aber kan inden for populærpsykologien både være venner, familie, chefen og kollegerne. Det er mennesker, som har tendens til at tro på den psykisk voldelige partners udlægning af virkeligheden, og som derfor let kommer til at fungere som hans eller hendes forlængede arm. Disse flyvende aber tager måske alt, hvad den psykopatiske partner siger og gør, for gode varer samtidig med, at de tænker det værste om dig, svigter dig og måske endda vælger at vende dig ryggen og fryse dig ude.

Det er den psykisk voldelige partner, der trækker i trådene, og derfor er de flyvende aber i virkeligheden en slags marionetdukker eller mennesker, der bliver fjernstyret. Det kan være en fordel for dig at se dem i det lys, så du ikke bliver alt for skuffet, hvis mennesker, som du føler, står dig nær, svigter dig i en svær situation. I stedet for at bakke dig op, hjælper de din partner ved at blande sig i din relation til ham eller hende og gøre ondt værre.

Derfor hjælper de psykopaten
Selv om de flyvende aber ved første øjekast virker onde, fordi de styrker din partner og svækker dig, behøver de ifølge psykopaten.info ikke at have onde hensigter. De går din partners ærinde af loyalitet, fordi de som så mange andre har været udsat for manipulation og måske også, fordi de frygter for konsekvenserne af at trodse din partner.

Et menneske med mange psykopatiske træk kan være en skræmmende skikkelse, og nogle flyvende aber tør måske ikke gøre andet, end hvad den psykisk voldelige partner forlanger. Når det er sagt, findes der også flyvende aber, som tænder på den onde dagsorden, som han eller hun sætter. I flere tilfælde kan de ifølge psykopaten.info selv være psykopatiske eller narcissistiske.

En psykopat kan motivere de flyvende aber til at støtte ham eller hende, fordi psykopaten eksempelvis får dem til at føle, at de medvirker til, at retfærdigheden sker fyldest. Det kan være tilfældet, hvis din partner har succes med at sværte dig så meget til, at de flyvende aber tror på, at han eller hun er offeret, mens du er krænkeren.

En partner med psykopatiske træk kan fortsætte med denne form for manipulation, også selv om I er gået fra hinanden. På den måde bevarer han eller hun en vis grad af kontrol over dig via de flyvende aber.

En psykopatisk partner kan ifølge psykopaten.info også ’future fake’ en flyvende abe på samme måde som med primærofferet. Det gør han eller hun ved at love den flyvende abe en belønning en gang i fremtiden, hvis aben udfylder sin rolle i dag. Det kan være, at psykopaten lover at hjælpe med praktiske gøremål.

Derfor benytter psykopaten flyvende aber
Nu undrer du dig måske over, at den psykisk voldelige partner – uanset om han eller hun er psykopat eller ej – overhovedet gider at bruge så mange kræfter på at bekæmpe dig via sine flyvende aber, specielt hvis jeres forhold er slut. Ofte vil det jo netop være en psykisk voldelig partner, der forkaster dig. Derfor virker det ulogisk og giver ikke umiddelbart mening, at han eller hun fortsat er så optaget af dig.

Hvis du på et tidspunkt er blevet idealiseret af en psykopatisk tilbeder, så er du – i psykopatens øjne – hans eller hendes ejendom resten af livet. Derfor vil en psykopatisk partner gerne kontrollere og overvåge dig, og måske endda straffe dig, hvis det endte med at være dig, der tog dit gode tøj og gik. Når I er gået fra hinanden, har en psykisk voldelig partner ikke mulighed for at straffe og kontrollere dig direkte, og her kommer de flyvende aber igen ind i billedet som håndlangere. De vikarierer ifølge psykopaten.info for psykopaten og videregiver måske endda oplysninger om dig til din ekspartner.

De flyvende aber vil ikke nødvendigvis angribe dig direkte. Det kommer an på, hvilken form for manipulation, din partner eventuelt har udsat dem for. Måske har han eller hun fortalt dem så mange dårlige ting om dig, at de ikke ved bedre, selv om du føler, at de burde kende dig – og ikke være til falds for den slags bagvaskelse.

De flyvende aber kan bruge psykopatens psykisk voldelige redskaber i forsøget på at få dig ned med nakken. Det kan være, at de møder dig med tavshed, kritik, fordømmelse eller nedladende kommentarer. Hvis det er mennesker, der står dig nær, kan det være meget smertefuldt, fordi du har stolet på dem, og de nu vender sig imod dig.

Det kan du selv gøre
Hvis din partner manipulerer med familie og venner, kan det ifølge psykolog Vitha Weitemeyer, som er forfatter til bogen ’Forelsket i en drøm’ være nødvendigt, at du kapper forbindelsen til dem af hensyn til dit eget ve og vel:

”Ja, det kan være nødvendigt at sige til omgangskredsen, at hvis de fortsat har kontakt med ham, så kan de ikke have kontakt med dig. Dette vil man typisk først være i stand til at gøre, når forholdet er slut. Det er en høj pris at betale, hvis dele af omgangskredsen vælger dig fra. Men prisen for at fortsætte med at omgås mennesker, som tror på det, din partner siger, er også høj. Det er din værdighed, det gælder.”

Når du befinder dig i den situation, er det ifølge Vitha Weitemeyer virkelig vigtigt, at du gør, hvad du kan for at finde nogle allierede, der kan støtte dig. Det vil sige folk, som har gennemskuet din partner, og som du er sikker på, er på din side.

Kilder: Psykopaten.info, urbandictionary.com, powerkvinderne.dk


Links til artikler:
Flyvende aper – psykopatens medhjelpere, psykopaten.info
Psykopatens hjælpere kan få dig til at løbe panden mod en mur, PowerKvinderne
Når din psykisk voldelige partner manipulerer med venner og familie
About Flying Monkeys Denied

Bøger:
Sociopaten ved morgenbordet  (Kapitel 4)


Siden opdateres løbende…