10. Psykopatens modpol

Det empatiske, indlevende og følsomme menneske.

Psykopatens dimentrale modsætning er personer med et særligt sensitivt personlighedstræk. Personer hvis nervesystem er mere udviklet og fintfølende end gennemsnittet.

Man vurderer at ca. 1/5 del af befolkningen er højt sensitive, 2/5 er middel sensitive og 2/5 er meget lidt eller slet ikke sensitive. I den sidste gruppe findes også den gruppe som betegnes psykopater.

Man kan derfor godt være meget lidt sensitiv og stadig have empati og sympati for sine medmennesker. Det udelukker ikke hinanden. Psykopati er som nævnt en fysisk underudvikling i hjernen, som forskerne efterhånden kan kortlægge mere og mere præcist.

At være særlig sensitiv kan komme til udtryk på mange måder og man kan være det i forskellige grader, men gennemgående betyder personlighedstrækket blandt andet, at man er god til at mærke stemninger, mærke andre mennesker, har nemt ved at sætte sig ind i andres situation, har stor indlevelsesevne og ofte høj grad af empati og samvittighed. Alt sammen noget en psykopat ikke ejer skyggen af. Dette skyldes at dele af deres hjerne er underudviklede/ikke funktionsdygtige og kommunikationen imellem forskellige hjernedele fungerer ikke eller er meget begrænset.

Vi synes påfaldende mange, der har været ofre for en psykopat, kan genkende sig selv som særligt sensitive. Om det skyldes, at “modsætninger mødes” eller at psykopaten “finder” de sensitive, der kan give psykopaten den ønskede opmærksomhed, er ikke til at sige.

Særligt sensitive børn
Alle børn har brug for en stabil, forudsigelig og tryk opvækst. Det gælder især for særligt sensitive børn. Derfor er det ekstra belastende for særligt sensitive børn at vokse op med en psykopatisk forælder, der er alt andet end forudsigelig og stabil.


Artikel fra sensitiv.dk:

Om særligt sensitive

Dette træk er normalt – det nedarves af mellem 15 og 20 % af enhver befolkning, og det samme gør sig gældende for alle højere dyrearter.

At være et særligt sensitivt menneske betyder, at dit nervesystem er mere modtageligt over for at registrere fine nuancer. Dit syn, din hørelse og lugtesans er ikke nødvendigvis bedre (men kan godt være det.) Men din hjerne bearbejder informationer på en mere dyb måde.

At være et særligt sensitivt menneske betyder nødvendigvis også, at du lettere bliver overstimuleret, stresset og overvældet.

Det er ikke et nyt træk, jeg har opdaget – det har fået andre fejlagtige betegnelser som f.eks. genert (ikke et nedarvet træk), indadvendt (30% af de særligt sensitive mennesker er udadvendte), frygtsom, hæmmet og deslige. Særligt sensitive mennesker kan godt være alt dette, men ingen af disse betegnelser er det grundlæggende karaktertræk, som de har arvet.

Årsagen til de forkerte og negative betegnelser og den generelle mangel på forskning i emnet er, at I den vestlige kultur er den ideelle eller foretrukne personlighed hård og udadfarende – ikke særligt sensitiv. (Derfor har der i tidligere tiders forskning været fokus på sensitivitetens negative betydning for socialt samvær og åbenhed.)

De kulturelle fordomme påvirker særligt sensitive mennesker i lige så stor grad som deres medfødte træk, hvilket jeg er sikker på, at du vil indse. Sandsynligvis har selv de mennesker, der elskede dig, samtidig sagt ”lad være med at være så sensitiv,” og de har fået dig til at føle dig unormal, selvom du ikke kunne gøre for det og faktisk overhovedet ikke er unormal.


»Here’s a contrast worth noting« – Eline Aron:

»What all HSPs have in common is a hyper-responsive amygdala – the part of the brain that governs both fear responses and pleasure.

This means that for the HSP, everything is amplified; experienced in high definition.

And here’s a contrast worth noting. At the other end of the sensitivity scale to the HSPs sit the 1-3% of humans who are least sensitive.

We know them by the interchangeable terms “sociopath” and “psychopath”.

Brain-imaging studies show this group to have, in stark contrast, uncommonly unresponsive amygdalas.

As Jon Ronson writes in his book The Pscyhopath Test, there are psychopaths in all walks of life. The trait goes mostly unrecognised – in fact, in our culture that rewards toughness and ruthlessness, they often accumulate great power and wealth.

And their impact on all around them is so damaging (in covert, as well as overt, ways) that although only a tiny minority, they have a disproportionately massive negative impact on our world.«

Are you a Highly Sensitive Person?


»Særligt sensitive børn« – Elaine N. Aron (side 35):

»Sensitive mennesker har traditionelt været videnskabsfolk, terapeuter, teologer, historikere, jurister, læger, sygeplejersker, lærere og kunstnere (en gang blev et sensitivt menneske helt naturligt skolelærer, præst eller praktiserende læge i sin hjemby). Men sensitive mennesker bliver i stadig højere grad fortrængt fra disse felter på grund af noget der ligner en cyklus, som begynder med, at de ikke sensitive aggressivt trænger sig på og overtager rollerne som beslutningstagere, hvor de helt naturligt på grund af deres temperament devaluerer forsigtige beslutninger og lægger vægt på kortsigtet profit eller iøjnefaldende resultater. I deres selvhævdelse tilsidesætter de den mere stilfærdige omsorg for at bevare kvaliteten og have styr på de langsigtede følger, og da de ikke har brug for et roligt arbejdsmiljø og rimelig arbejdstider, eliminerer de disse ting. Sensitive mennesker bliver utilfredse, får mindre indflydelse, og de lider eller siger op. Så får de ikkesensitive endnu mere kontrol over det pågældende felt.«


Vi vil lige slå fast, at være ikke-sensitiv er IKKE lig med at være psykopat!

Men de mekanismer som beskrives af Elaine Aron, åbner op for at flere og flere psykopater får magt, kontrol og indflydelse via ledende stillinger og magtfulde poster.

At underkende særligt sensitive menneskers indlevelse, til fordel for hurtig profit, har startet en udvikling hvor mennesket glider mere og mere i baggrunden, og i stedet domineres arbejsmarket i den vestlige verden mere og mere af værdier som magt, kontrol og økonomi.

Vi ser allerede symptomerne med rekord mange, der sygemeldes på arbejdet med stress (som kan dække over mange ting). Og rigtig mange kommer aldrig tilbage på arbejdsmarkedet igen.


Artikler:
Pandelappen vil altid slå alt, Berlingske
Derfor tiltrækker særligt sensitive ofte narcisister og andre “giftige” personlighedstyper
Sådan ved du, om du er særligt sensitiv
Den lyse side ved at være ekstra følsom

Verden har brug for empatiske mennesker
Særligt sensitive kan udvikle sig til ny bølge af diagnosebørn
Særligt sensitive gør oprør mod det herskende menneskeideal
The Relationship Between Sensitive People and Narcissists, Psychology Today

Bøger:
Sensitive Børn,
Af Athina Delskov & Lene Sonne
Særligt sensitive børn, Af Eline Aron
Særligt sensitiv. Guide til det gode liv, Af Ulla Hinge Thomsen


Siden opdateres løbende…