Bøger på dansk

INDHOLD:

 1. Om psykopaten
 2. Psykopaten i parforholdet
 3. Børn med psykopaten
 4. Romaner om psykopater
 5. Autentiske fortællinger
 6. Psykopaten på jobbet
 7. Bliv hel igen

1. Om psykopaten:

Slip ud af narcissistens greb

Af Berit Siegumfeldt

Kort beskrivelse:
Hvis du er et særligt sensitivt, empatisk og givende menneske, er du yndlingsmål for narcissister.
I den indledende fase, i forholdet til en narcissist, bliver du overøst med komplimenter, bekræftelser og rosende ord. Et stykke inde i forholdet bemærker du dog, at forholdet begynder at tage en drejning. Små spydige bemærkninger kommer snigende, han eller hun bryder jeres aftaler og du mødes med mere eller mindre kulde og ligegyldighed. Endnu længere inde i forholdet udsættes du nu jævnligt for hånligheder, ydmygelser og nedgørelser.

I et forhold til en narcissist, spekulerer du hele tiden på, hvordan du kan undgå de stridigheder, uenigheder og drama, der hele tiden opstår. Du prøver at iværksætte et samarbejde og du beder narcissisten om hjælp. Men når du udtrykker din frustration og forvirring, bliver dine reaktioner blot brugt mod dig.

Du forsøger vedholdende at finde på løsninger, der kan løse konflikterne i forholdet. Du ændrer din væremåde i håbet om, at det vil nedtrappe den vedvarende uro. Men tingene bliver blot værre og konflikterne optrappes. Og hele tiden lader narcissisten dig tro, at det er dig, som er det virkelige problem.
Du føler dig alene, fejlfuld og forkert med de oplevelser, du har og det bekymrer dig, at dine børn er vidne til det kaos der finder sted.
Men mest af alt bekymrer det dig, at du efterhånden ikke længere kan kende dig selv!

LINK TIL E-BOGEN

Omgivet af psykopater
– sådan undgår du at blive udnyttet af andre

Af Thomas Erikson

Kort beskrivelse:
I “Omgivet af psykopater” giver Thomas Erikson indsigt i psykopatens psykologiske karakteristika, og om hvordan du undgår deres manipulation.

I løbet af vores liv støder vi på mennesker med psykopatiske egenskaber eller deciderede psykopater, som udnytter deres veludviklede sociale forståelse til at opnå deres mål og behov. Thomas Erikson fortæller i ”Omgivet af psykopater” om DISC, en psykologisk model, som kan hjælpe til at definere din personlighedstype og herigennem blive bevidst om hvordan du undgår kompleks manipulation.

Modellen indeholder fire overordnede personlighedstyper; rød, grøn, gul og blå samt en række metoder og redskaber til at forstå dig selv og dine omgivelser.

Thomas Erikson arbejder som ledelseskonsulent og foredragsholder, og har også udgivet bogen ”Omgivet af Idioter”, som har solgt en halv million eksemplarer i hele verden.

LINK TIL BOGEN

Uden samvittighed
– Psykopaterne iblandt os og deres forstyrrede og skræmmende verden

Af Robert D. Hare

Kort beskrivelse:
Psykopater fylder i fængslerne og i voldsstatistikerne, men de er ikke alle kriminelle. Mange ‘nøjes’ med at forpeste livet for deres partnere, kolleger og øvrige omgivelser med manipulation, bedrag, trusler og et oppustet ego. Ofrene står tilbage med spørgsmålet: Hvem er disse mennesker?

Robert D. Hare bruger eksempler fra 25 års arbejde og forskning i psykopati til at besvare dette spørgsmål. Han henter desuden beskrivelser fra både fiktionens kendte psykopater og virkelighedens mest spektakulære sager om bl.a. mordere og seriemordere som Ted Bundy og John Wayne Gacy til at give et billede af, hvad der driver folk med denne skræmmende personlighedsforstyrrelse. Fælles for dem er, at de er selvoptagede, hensynsløse, uden empati og ikke mindst – at de ligner dig og mig. Efter sig trækker de et spor af vold, fortvivlelse, knuste hjerter og tømte bankkonti.

De er ikke sindssyge, men er fuldt ud klar over konsekvenserne af deres handlinger og kan sagtens kende forskel på rigtigt og forkert – deer bare ligeglade. De er selvoptagede og skruppelløse til fingerspidserne og kan ikke at tage sig af andres følelser. Det mest skræmmende er måske, at de for det intetanende offer ofte virker helt normale.

Kan de kureres? Hvad er faresignalerne? Hvordan opstår psykopati? Hvordan slipper man ud af psykopatens kløer? Robert D. Hare giveri bogen råd til forældre, partnere og andre, der må sande, at de lever sammen med et menneske uden samvittighed.

Bogen er en grundbog og en klassiker på sit felt og henvender sig tilpårørende og fagfolk. Den kan også læses af andre med bred interessefor psykopati og krimi.

LINK TIL BOGEN

Charmør og tyran

Af Alv A Dahl

Kort beskrivelse:
Charmør og tyran handler om psykopater. Det kan være din chef, arbejdskollega, nabo, mor eller far -og ikke kun de småkriminelle eller voldsforbryderne fra filmens verden.

1 ud af 40 personer i Danmark udvikler psykopati i løbet af livet 4 ud af 5 er mænd psykopater og mennesker med psykopatiske træk plager deres omgivelser med vold, manipulation, løgnagtighed, selvoptagethed og ansvarsløshed de fleste er ikke kendt af systemet/det offentlige.

Denne bog giver læseren den viden man i dag har om psykopati. Bogen anskuer psykopati set som et samspil mellem neurologiske, psykologiske og sociale faktorer. Man får indblik i kendetegnene på denne personlighedsforstyrrelse, kriterier for diagnosen, årsager og udbredelse af psykopati samt eksempler på psykopaters væremåde og gode råd om hvordan man kan beskytte sig imod dem.

Alv A. Dahl er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Aud Dalsegg er journalist på den norske avis Dagbladet hvor hun beskæftiger sig med sundhedsemner.

LINK TIL BOGEN

Sociopaten ved morgenbordet
– sådan genkender og håndterer du dyssociale og manipulerende mennesker

Af Tim McGregor & Jane McGregor

Kort beskrivelse:
Sociopater findes alle vegne: på arbejdet, i skolen, i familien og i parforholdet. Omkring 4 % af befolkningen er sociopater, der udnytter empatiske mennesker, men selv er samvittighedsløse og ligeglade med andre menneskers følelser.

Sociopaten ved morgenbordet forklarer, hvad sociopati er, og hvordan sociopater sniger sig ind i andre menneskers liv. Forfatterne aftabuiserer emnet ved hjælp af virkelige eksempler og viser, hvordan man kan bruge empati til at håndtere andres sociopatiske adfærd og genvinde kontrollen over sit liv. Bogen dækker alle aspekter af sociopatisk adfærd og kommer med gode råd til, hvordan man tackler enhver situation: Både hvordan man undgår sociopater, og hvordan man slipper af med dem, håndterer konsekvenserne af mødet og genvinder kontrollen over sit liv.

Bogen er lettilgængelig og henvender sig til mennesker, der er eller har været i kontakt med en sociopat eller interesser sig for emnet. Bogen er også relevant for fagfolk: psykologer, lærere og pædagoger, sagsbehandlere, ansatte i kriminalforsorgen og socialsektoren mv.

LINK TIL BOGEN

Hverdagens psykopater
– mennesker der skader andre

Af Henrik Day Poulsen

Kort beskrivelse:
Bogen sætter fokus på mennesker, du møder i din dagligdag som kollega, ægtefælle eller på TV.

Bogen beskriver også kriminelle og andre afvigeres adfærd og forsøger at give indblik i en forbryders hjerne. I bogen henviser Henrik Day Poulsen til en stor international undersøgelse fra tolv lande blandt over 22.000 indsatte, der viser, at 46% af dem var psykopater. Dette tal skal sammenlignes med 2-3% i baggrunds-befolkningen.

I bogen forsøger Henrik Day Poulsen at indkredse mulige forklaringer på både hverdagens psykopater samt kriminelles handlinger og giver læseren et indblik i en forbryders hjerne.

Blandt “det etablerede Danmark“ er der fortsat berøringsangst for emnet. Det er Henrik Day Poulsens anden bog om psykopater. I 2003 udkom „Psykopater – når mennesker bliver hensynsløse og farlige“ og denne bog blev hurtigt meget populær.

Henrik Day Poulsen har siden bogens udgivelse holdt hundredevis af foredrag om psykopater. ”Årsagen hertil er nok, at mange mennesker pludselig kunne se, at vi alle på et eller andet tidspunkt møder psykopater. Foruden at være et stort problem for deres omgivelser, så virker psykopater også fascinerende og interessante for mange. Vi hader dem, men elsker at læse om deres adfærd”, siger Day Poulsen.

Flere af Day Poulsens lægekolleger tog dog skarpt afstand fra bogen i 2003. ”Jeg er blevet beskyldt for at være alt fra uvederhæftig, populistisk til racistisk. Blandt „det etablerede Danmark“ er der altså fortsat berøringsangst for emnet, grænsende til, at man helt lukker øjnene for problemet.

LINK TIL BOGEN

Hverdagens psykopater 2
– ofrene fortæller

Af Henrik Day Poulsen og Kathrine Krebs

Kort beskrivelse:
Hvordan er hverdagen med en psykopatisk mand for kvinden ved hans side? Det får vi udfoldet i fem nervepirrende fortællinger fra kvinder, der lod sig vikle ind i farlig forhold.

Vi møder den manipulerende ægtemand, alkoholikeren, børnemisbrugeren, ludomanen og hustrumishandleren, der alle ifølge WHO’s officielle definition har psykopatiske træk.

Speciallæge Henrik Day Poulsen har skrevet flere bøger om personer med karakterafvigende træk. I denne bog kommenterer han hver af de fem autentiske historier og har et efterskrift om generelle træk ved forhold præget af fysisk vold, psykisk terror eller seksuelle overgreb.

LINK TIL BOGEN

Narcissister – i familien, i parforholdet og på arbejdspladsen

Af Charlotte Lindhardt & Mette Glargaard

Kort beskrivelse:
De lyver. De manipulerer. De stjæler din glæde og din tro på dig selv. De afskærer dig fra dine venner. De bryder dig ned, lige så langsomt, ord for ord, svigt for svigt. De får dig til at tro, at det er dig, der er galt på den, dig, der er bindegal – måske dig, der er narcissistisk. De ødelægger dit selvværd og din selvtillid.

Narcissisterne.
De tager dit liv. Tag det tilbage! Med denne bog i hånden får du indsigt og viden om narcissisterne – i familien, i parforholdet og på arbejdspladsen.

Bogen gør dig i stand til at gennemskue deres spil og metoder, og du får øvelser ogredskaber til at håndtere deres adfærd. Bogen giver dig også indblik i konsekvenserne af at være tæt på en narcissist, og hvordan du kan håndtere eftervirkningerne.
Når du kender konsekvenserne, bliver det nemmere at gøre noget ved dem – og finde tilbage til dig ude på den anden side.

LINK TIL BOGEN

Forklædt – pæne psykopater og deres ofre

Af Irene Rønn Lind

Kort beskrivelse:
I “Forklædt” beskriver Irene Rønn Lind personer med psykopatiske træk. Der findes forskellige slags psykopater, men i denne bog er der primært fokus på de ‘pæne psykopater’. Dette er en kategorisering, som Irene Rønn Lind anvender om de mennesker, som har en psykopatisk adfærd, men som er forklædt som veltilpassede mennesker.

I bogen beskriver hun disse personers psykopatiske træk for herigennem at give sit bud på, hvordan man hjælper ofrene for psykopaternes destruktive adfærd.

I “Forklædt” arbejder hun med psykopaterne og deres ofre ud fra en psykologisk vinkel og formålet med bogen er således at italesætte og skabe forståelse for, hvordan man beskytter psykopaternes ofre.

LINK TIL BOGEN

Følelsesvampyrer
– Sådan håndterer du mennesker, der dræner dig

Af Albert J. Bernstein

Kort beskrivelse:
Følelsesvampyrer stiger ikke op af kister i nattemørket. De bor lidt henne ad gaden. Det er naboerne, der er så varme og hjertelige, når I ses, men spreder historier bag din ryg. Følelsesvampyrer er stjernespillere på dit team, indtil noget går dem imod,. Så får de et raserianfad, der ville gøre et treårigt barn forlegent, hvis det reagerede på samme måde.

LINK TIL BOGEN

Livet tæt på – at være pårørende til et menneske med borderline eller psykopati

Af Pia Skadhede

Kort beskrivelse:
Det er en livsopgave at leve tæt på et menneske med borderline eller psykopati. Herhjemme er der ca. 100.000 mennesker i hver gruppe, så vi vil alle møde det på et eller andet tidspunkt.

Hverdagen er ustabil og uforudsigelig for pårørende til mennesker med psykopati eller borderline, og den kan være præget af trusler, psykisk pres og i nogle tilfælde vold. Mange går med problemerne i stilhed. Man skilter ikke med, at man har en voldelig mand eller en ustabil datter med borderline.

Omgivelserne ser kun glimtvis den udnyttende adfærd eller den uforståelige impulsivitet. Utryghed og smerte i årevis giver pårørende varige sår på sjælen. Viden, åbenhed og forståelse er med til at forebygge og støtte.

I bogen træder otte pårørende frem med deres personlige historier, der giver læseren et klart indtryk af livet tæt på en person med borderline eller psykopati. Nogle af landets førende eksperter på området forklarer, hvad psykopati og borderline er, beskriver udbredelse, årsager og behandlingsmuligheder og giver gode råd til, hvordan man skal forholde sig, hvis man er tæt på en person med borderline eller psykopati, enten fagligt eller privat.

LINK TIL BOGEN

2. Psykopaten i parforholdet:

Forelsket i en narcissist

Af Susanne Møberg

Kort beskrivelse:
Den skadelige narcissistiske mand er interessant i uhyggelig grad, fordi han kan være vanskelig at gennemskue. Det er som om, han har to personligheder, hvor af kun den ene viser sig for den, der er følelsesmæssigt tæt på.

Udadtil kan han fungere godt. Men kommer man tæt på, vil man opdage den manipulerende og løgnagtige og psykisk voldelige del af hans personlighed, der udelukkende har til hensigt at få opmærksomhed og kontrol over sin partner.
Der er noget insisterende og grænseoverskridende i hans adfærd, som forvirrer og frustrerer, og det kan være vanskeligt at sætte ord på og forstå og forklare, hvad der er galt.

Det kan derfor være en lettelse at få kendskab til det narcissistiske personlighedstræk og få sat ord på dét, der er vanskeligt at gennemskue og forklare.

Både mænd og kvinder kan have det narcissistiske træk i personligheden, og vi møder dem alle vegne. På arbejdspladsen, i vennekredsen, i familien og i ægteskabet.
Bogen fokuserer på den narcissistiske mand i parforholdet, men læseren vil også kunne genkende den narcissistiske kvinde og narcissisten i familien og på arbejdspladsen.

Bogen bidrager til en mere nuanceret forståelse for en problematisk adfærd og den tabubelagte kendsgerning, at alt for mange kvinder lever i et usundt forhold med en mand, der har held med at ødelægge hende og tage hendes selvstændighed, hendes frihed og hendes tro på sit eget værd.

LINK TIL BOGEN

Slip fri af psykopatens kløer

Af Gitte Lindholt

Kort beskrivelse:
Omkring 500.000 kvinder i Danmark lever – eller har levet i – et psykisk voldeligt parforhold. Nogle af disse kvinder er udsat for psykisk vold, fordi deres partner har karakterafvigelsen ‘psykopati’.

Bogen er en selvhjælpsbog til kvinder, som har levet med en psykopatisk mand. Bogen guider læseren kærligt gennem stadierne efter, at du har brudt med din psykopatiske partner, så du kommer styrket videre.

I bogen er der interviews med ni eksperter:

 • Psykiatrisk overlæge Henrik Day Poulsen, ph.d. ved Psykiatrisk Center København
 • Psykolog Vitha Weitemeyer, forfatter til bogen ‘Forelsket i en drøm’
 • Professor Ask Elklit, Videnscenter for psykotraumatologi
 • Sundhedsekspert og forfatter Oscar Umahro Cadogan
 • Kontorchef Kirsten Rosenkilde, Statsforvaltningen Syddanmark
 • Advokat og mediator Pia Deleuran
 • Exitcirklens stifter og leder Sherin Khankan
 • Sexolog Joan Ørting

LINK TIL BOGEN

Elsker du en tyran?

Af Annie Kaszina

Kort beskrivelse:
Find ud af, hvorfor din partner gør dig så ULYKKELIG, hvorfor jeres forhold IKKE fungerer og aldrig kommer til det – og hvad DU skal gøre for at få dit liv tilbage på rette spor
 
Du forelskede dig i en charmerende mand, men han opfører sig stadig mere forfærdeligt over for dig. Alligevel har du svært ved at tro, at han virkelig er en tyran. Selv om han behandler dig som om, du er lavet af cellofan, tror du stadig, at der er masser af kærlighed mellem jer. Jeres forhold befinder sig i et dødvande, men du holder fast i håbet om, at I vil leve lykkeligt til jeres dages ende, hvis bare DU gør dig lidt mere umage.
 
I et psykisk voldeligt parforhold kan du føle dig elsket den ene dag og hadet den næste. Din partners sindsstemninger skifter, og du har på fornemmelsen, at det er din skyld. Hvis du lever sådan, er chancen for et lykkeligt liv større, hvis du går fra ham, end hvis du bliver sammen med ham til den bitre ende. En tyrannisk mand ønsker nemlig ikke at gøre dig lykkelig. Han vil have magt over dig, og din vej til frihed er at gennemskue dynamikken i jeres parforhold.
 
Den britiske coach Annie Kaszina lægger ikke fingre imellem i denne bog, hvor hun med humor, indsigt og kærlig omsorg får dine øjne op for, hvad der sker i dit liv, hvis du elsker en tyran. Hun har selv levet 20 år i et psykisk voldeligt forhold, og i dag brænder hun for at styrke kvinder, der lever i frygt for næste raserianfald, trusler, nedgøringer, kolde blikke, tavse miner og sønderlemmende kritik. I mere end 10 år har hun hjulpet flere tusinde kvinder til at skabe et liv uden psykisk vold. Bogen henvender sig til kvinder, som lever sammen med tyranniske mænd, men den kan også læse af andre, som befinder sig i et psykisk voldeligt parforhold.
 
Alle mennesker fortjener kærlighed og respekt. ’Elsker du en tyran’ er din guide på rejsen til sund kærlighed, tryghed og glæde i dit liv – et liv, hvor du kan blomstre som den kvinde, du er.

LINK TIL BOGEN

Den svære kærlighed
– om narcissisme og parforhold

Af Christina Copty

Kort beskrivelse:
Hvis dit parforhold er præget af op- og nedture, hvis din partners tanker og følelser er sort-hvide og hvis han altid ser sig selv som den, der har ret, selvom det er på bekostning af dig, lever du sandsynligvis i et forhold med en narcissistisk mand. Behandler han dig skiftevis som prinsesse og fjende? Føler du dig ofte forvirret over, at du oplever jeres parforhold markant anderledes, end han gør? Så er det måske godt for jeres forhold, hvis du lærer mere om, hvordan din partner er skruet sammen.

I “Den svære kærlighed” guider psykoterapeuten Christina Copty – Danmarks førende ekspert indenfor emnet – dig igennem faldgruberne i det narcissistiske parforhold. Med bogen får du et indblik i den narcissistiske mands tanker og følelser, så du kan lære at fortolke de modstridende signaler din partner sender. Du får indsigt i narcissistens opvækst, i hvad der motiverer ham og i hvilke kampe, der er værd at tage og hvilke, der på forhånd er tabte. “Den svære kærlighed – om narcissisme og parforhold” er fuld af redskaber og gode råd, samtidig med at den indeholder en forklaring på, hvad det er, der får dig til at falde for denne type mand.

LINK TIL BOGEN

Trolde om mennesker som har andre i deres vold

Af Henriette Eiby Christensen

Kort beskrivelse:
Trolde er om og for mennesker som enten sidder fast i dårlige forhold eller som støtte for dem som netop er kommet ud på den anden side og mærker efterveerne.

LINK TIL BOGEN

LINK TIL FØRSTE SIDER AF BOGEN

Hvordan man Spotter en Trold

Af Henriette Eiby Christensen

Kort beskrivelse:
En enkelt bog om hvordan man kan lære at genkende en person det ikke er rart at være sammen med i længden.

Bogen er fuld af spørgsmål designet til at få dig til at mærke hvordan du har det.

Med værktøjer og hjælp.

LINK TIL BOGEN

Kvinder der elsker for meget

Af Robin Norwood

Kort beskrivelse:
“Kvinder der elsker for meget” henvender sig til dig, der lader din mand i første række – også over dig selv.

Psykolog og familierådgiver Robin Norwood giver sin læser indsigt i uhensigtsmæssige kærligheds- og følelsesmønstre, som stammer helt tilbage fra barndommen.

Gennem cases lærer forfatteren en, hvordan man kan skelne mellem gode og dårlige mønstre, og ikke mindst hvordan man kan ændre dem.

“Kvinder der elsker for meget” er til den, der gerne vil have mere ud af (kærligheds)livet og lære ikke at gå for meget på kompromis med sig selv. Uopfyldte følelsesmæssige behov i barndommen kan være noget så ødelæggende, men nu er der mulighed for at lave om på dem!

LINK TIL BOGEN

Forelsket i en drøm

Af Vitha Weitemeyer

Kort beskrivelse:
Nogle kvinder finder deres eksistensberettigelse i relationen til en mand, selvom parforholdet er problemfyldt og ødelæggende. Men hvorfor er det så svært at give slip? Bogen beskriver samspillet i et usundt afhængighedsforhold – og giver dig redskaberne til at give slip på den tvangsmæssige afhængighed og skabe en ny virkelighed, hvor du ved, at du fortjener kærlighed, som den du er.

Når vi møder et menneske, som vi forelsker os i, drømmer vi om alt det gode, vi gerne vil opleve og skabe sammen med den anden. Udfordringerne er vi indstillet på at tage, som de kommer. Men nogle parforhold bliver med tiden lidelsesfyldte. Kvinder, som er besatte af et usundt kærlighedsforhold, har forelsket sig i en drøm om, hvor godt det kunne blive, hvis bare manden ville forandre sig. De er optaget af at få betydning for deres partner ved at få ham til at ændre sig for deres skyld. Men drømmen udvikler sig til et mareridt af ydmygelse og fornedrelse.

Kvinder, der lever i kaotiske, lidelsesfyldte parforhold, tilsidesætter deres egne behov for at få partnerens anerkendelse. Det karakteristiske ved forholdene er, at den ene part har en adfærd, der skaber distance, og den anden lider under det og kæmper desperat for at overvinde afstanden. De bruger en meget stor del af deres energi på at spekulere på, hvad de mon kan gøre for at få partneren til at ændre sin adfærd, eller hvad der mon er galt med dem, siden han ikke ændrer sig af sig selv for deres skyld.

Bogen er skrevet som en håndbog med konkrete redskaber til de kvinder, der er besatte af kærlighed, men kan også bruges af terapeuter, der vil vide mere om emnet og have arbejdsmetoder til egen praksis. Forfatterens psykoterapeutiske metode bygger blandt andet på Imago-relationsteori og flere hundrede terapiforløb med klienter, der igen og igen oplever, at passionerede parforhold udvikler sig til rene mareridt af gensidig nedbrydende adfærd.

LINK TIL BOGEN

Bli’r jeg nogensinde god nok
– hjælp til døtre af narcissistiske mødre

Af Karyl McBride

Kort beskrivelse:
“Bliver jeg nogensinde god nok?” Det spørgsmål stiller døtre af narcissistiske mødre sig selv igen og igen. De har nemlig lært fra barnsben, at de skal leve op til deres mors forventninger for at gøre sig fortjent til hendes kærlighed.

Døtre af narcissistiske mødre vokser op under ekstreme familieforhold, hvor de skal tilsidesætte sig selv og præstere resultater for at gøre sig fortjent til deres mors kærlighed. Det kan få konsekvenser for resten af livet ikke at føle sig elsket som det menneske, man er. Sådan skriver forfatteren Karyl McBride (Ph.d.) i sin bog “Bli’r jeg nogensinde god nok – hjælp til døtre af narcissistiske mødre”.

Bogen giver dig indblik i, hvordan opvæksten med en narcissistisk mor påvirker en piges barndom og hendes liv som voksen kvinde. Hvis du kan genkende din egen barndom i bogen, bliver du guided til at forstå og tilgive din mor og skabe et autentisk og lykkeligt liv for dig selv som den kvinde, du er inderst inde.

Bogen er skrevet med kærlighed og respekt for både dig og for din mor. Formålet med bogen er, at du skal få det bedre og acceptere din mor, som hun er: En kvinde, der ikke er i stand til at give dig den omsorg, respekt og kærlighed, som du havde brug for som datter.

Ifølge forfatteren findes der forskellige grader af narcissisme, men selv få narcissistiske træk hos din mor kan betyde, at du allerede fra barndommen har døjet med ikke at føle dig god nok og med følelser af tomhed, skuffelse, utilstrækkelighed og tristhed. Disse følelser kan følge dig hele livet og spænde ben for dig også i dine parforhold.

LINK TIL BOGEN

3. Børn med psykopaten:

Hjælp barnet ud af narcissistens magt

Af Berith Siegumfeldt

Kort beskrivelse:
For narcissister handler alting om kontrol, magt og selvforherligelse. Det går ofte ud over børn, som er tæt på dem.

I denne bog får du råd og redskaber, som du kan bruge til at hjælpe et barn, der er udsat for narcissisme

Narcissister opnår en stor selvtilfredstillelse, hvis de får andre menneskers opmærksomhed og anerkendelse. Derfor præsenterer en narcissist sig altid som den perfekte person og forælder!

For en narcissist er det en livsbetingelse at være i centrum, for ellers kan narcissisten ikke fungere i vores verden. Narcissister efterlader sig derfor en lang række psykisk nedbrudte mennesker.

Kun dem, som er tæt på narcissisten, kender til vedkommendes sande jeg. En narcissist lider af storhedsvanvid, føler sig som noget helt specielt og har et enormt magtbehov.

Samlivet med en narcissist kan bedst beskrives som at være i terrorlignende omgivelser. Det lyder hårdt, men det er sådan, det er! Ved hjælp af psykisk vold og manipulation gør narcissisten sine ofre bange og hjælpeløse. Desværre er det, som om at vi får flere og flere narcissister, hvilket også viser et billede af, at flere og flere børn mistrives og i en tidlig alder får PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom)

Et barn, der både er bange og hjælpeløst, gør sjældent modstand, men følger blindt narcissistens ordrer.

Et barn har ikke den følelsesmæssige modenhed, som det kræver at tage logiske og sunde beslutninger for sig selv. Børn ved derfor ikke selv, hvordan de undslipper de psykologiske overgreb, som narcissisten udsætter dem for.

Du, som er barnets sunde forælder, er barnets vigtigste ressourceperson

Når du har en viden om narcissisme, forstår du den dynamik, der er i et forhold mellem en narcissist og et offer.

Det er først, når du kender og forstår narcissistens adfærdsmønstre, at du kan skærme og støtte dit barn, så barnet lider mindst mulig overlast. I bogen bliver du uddannet i den kompleksitet, som narcissistisk adfærd er.

LINK TIL BOGEN

Far i klemme

Af Bruno Skibbild Christensen

Kort beskrivelse:
Sæt dig godt til rette i sofaen med denne bog og en god kop kaffe, men vær forberedt på, at du kan få brug for en stiv Whisky, for det er stærke sager fra virkelighedens verden.

Det er en bog, som du vil få svært ved at lægge fra dig, for hver gang du vender en ny side, stiger spændingen og du bliver nysgerrig på, hvad der kommer til at ske.

Det er ikke fiktion, men den skinbarlige virkelighed.

Fortællingen om en fars kamp imod myndigheder, fagfolk og embedsmænd – en kamp for at få lov til at beskytte sine børn – imod de samme myndigheder.

Det er fortællingen om fejlagtige anklager for incest, statslig kidnapning af børn, magtmisbrug og systemovergreb.

Og det er historien om to modige børn, der på grufuld vis bliver mishandlet af netop de offentlige myndigheder, der er sat i verden for at hjælpe dem.

Ja – hvad gør man når myndighederne begår forbrydelsen?
Man gør OPRØR!
Man kæmper til sidste blodsdråbe.
Til sidst VINDER retfærdigheden.

LINK TIL BOGEN

Det alt for dygtige barn

Af Patricia Love

Kort beskrivelse:
Det bogen handler om kan kort og godt beskrives som senfølgerne af følelsesmæssige overgreb i barndommen.

I bogen opereres med flere forskellige former for følelsesmæssige overgreb, f.eks.:

 • Børn, som lever med en særlig favoritstatus, som får en særlig plads og status i familien, og som laver særlige bånd til en af de voksne. Dette barn kaldes også i bogen “Det Udvalgte Barn”.
 • Børn, som skubbes væk af en voksen, og mister noget i kontakten – også kaldet “Det Udelukkede Barn”.
 • Børn, der lærer at tilsidesætte egne behov og egne følelser, for at kunne være mors eller fars særlige støtte.
 • Børn, der vokser op som mors eller fars ven/veninde, og isolerer sig fra jævnaldrende.
 • Børn, som oplever en seksualiserende kontakt til voksne.

Nogle vil måske synes at det er for kraftfuldt at kalde alle disse omstændigheder for “emotionel incest” eller “følelsesmæssigt overgreb”, da det jo omhandler vilkår som rigtigt mange mennesker er vokset op med. Fælles for alle ovenstående er, at barnet i sin opvækst må underlægge/tilpasse sig de følelsesmæssige behov en voksen har. Prisen er, at der ikke er plads til barnets naturlige følelser og behov, så der er sider i sig selv, barnet må lære at undertrykke, for at kunne bevare relationen til den voksne.

Så det “overgrebet” ligger i, at det sker for at tilgodese en voksen, også selvom det har negative konsekvenser for barnet.

LINK TIL BOGEN

Det største svin vinder
– om Forældreansvarsloven, og hvordan man forsvarer sig mod spillet

Af Libbie Bouffon

Kort beskrivelse:
Dette er både et psykologisk portræt og en samfundssatirisk fortælling. Den handler om Staklen og Svinet og om, hvordan det gik dem og deres datter. Da de skulle skilles, løb de nemlig ind i Forældreansvarsloven. Til stor sorg for Staklen, thi Forældreansvarsloven er som skrevet af et ægte Svin.

Udtrykkene Staklen og Svinet er naturligvis ment i overført betydning. De dækker over en psykologisk virkelighed, som mange mennesker lever i, og som går hånd i hånd med meget konfliktfyldte skilsmisser. Mødet med Forældreansvarsloven kan komme som et chok. Efter det første besøg i Statsforvaltningen eller i en retssal kan du risikere at have mistet hele det grundlag, dit liv byggede på: Din forestilling om retfærdighed, frihed og tryghed og ikke mindst din forestilling om kærlighedens væsen.

Hvis du altså føler dig som et offer for omstændigheder i dit liv, og hvis du har oplevet en skilsmisse, hvor et barn kom i klemme, så er denne bog henvendt til dig. Forhåbentlig finder du inspiration til, hvordan du kommer ud af din situation. Du tror måske, at loven hjælper dig. Men loven er udtryk for et administrativt system, der avler modstand og vrede, og som har mange negative følgevirkninger. Forældreansvarsloven er i yderste konsekvens moderne gidseltagning i forklædning. Og den skader forholdet mellem forældre og børn. Derfor er du nødt til at tage skeen i den anden hånd. Og hjælpe dig selv. Forældreansvarsloven er nemlig et spil. Og dette er manualen til, hvordan du forsvarer dig mod det. Denne bog er primært henvendt til de Stakler, der er kommet i klemme i den danske Forældreansvarslov.

Bogen er også relevant for dig, der kommer fra et andet land. Og for dig, der er vidne til andres skilsmisser: Lærere, skoleledere, pædagoger, læger, sygeplejersker, sundhedspersonale, advokater, dommere, sagsbehandlere ved kommuner eller måske endda i Statsforvaltningen.

LINK TIL BOGEN

4. Romaner om psykopater:

Velkommen til mit mareridt

Af Susanne Staun

Kort beskrivelse:
Bogen udspiller sig i en anden virkelighed end den normale ordnede virkelighed, hvor tingene foregår korrekt, og hvor retssikkerheden er givet.

Maria lever i en mareridtsvirkelighed, hvor hun desperat kæmper for at beskytte sit barn mod vold og overgreb. Hun skal ikke blot strides med sin psykopatiske eksmand og hans enestående vilje til magt. Hun kæmper også mod retssystemet og de hemmelige loger og forbindelser, som beskytter ham og som han udnytter maksimalt.

Tusindvis af kvinder og en håndfuld mænd deler Marias skæbne. Men er skæbnen bare en ond drøm, og noget de alle sammen forestiller sig?

LINK TIL BOGEN OG UDDRAG HER

Skulptøren

Af Heidi Strømsted Rosenqvist

Kort beskrivelse:
Psykopater gør ingenting halvt… Skulptøren er en grænsesøgende og stærk thriller. Det er en historie om had, kulde, besættelse, smerte og erotik.  Om hvad der skaber en psykopat og hvilken grundlæggende skade han kan forvolde på et menneske, hvis han får frit spil. Og det gør han, så længe ingen gennemskuer, hvem han i virkeligheden er.

LINK TIL BOGEN

Kærlighedens Lænker

Af An-Magritte Wibell Nygaard-Ech

Kort beskrivelse:
Bogen udkommer nu i en ny og opdateret udgave hos forlaget Three Leaves Publishing, med bl.a. et helt nyt indledende og afsluttende kapitel. Det er en bog der tager et vigtigt – og desværre stadig meget aktuelt – tema op om psykisk terror, magtmisbrug, manipulation og overgreb når en psykopat styrer og dominerer forholdet.

I dag lever over 30.000 kvinder årligt i voldelige forhold, og desværre er hjælpen og støtten til disse voldsramte kvinder og børn alt for mangelfuld.

Forfatterne er i stand til, på mest indlevende vis, gennem hovedpersonen Dina, at beskrive og sætte ord på hvad mange af de voldsramte kvinder lever i og med – men formår samtidig, ved at følge Dina hele vejen igennem og ud på den anden side, at give håb og tro på, at det kan ændres og lykkes at bryde ud.

“Kærlighedens Lænker” er en stærk historie om et forfærdeligt og meget aktuelt tema. Forfatteren fortæller på indlevende og direkte vis om kvinden hvis forelskelse endte i et mareridt. Den perfekte mand Dina faldt for var psykopat, og langsomt men sikkert nedbrydes hun og holdes i et jerngreb i et ægteskab som er både farligt og destruktivt. Manden Jess dominerer forholdet og nedgør, manipulerer og piller den ellers stærke kvinde ned, bid for bid. Løgne, ydmygelse og vold af psykisk og fysisk karakter udgør hverdagen for Dina. Alt for sent i ægteskabet går det op for Dina, hvad det er hun er fanget ind i, og at manden hun elsker og ser op til, snyder, lyver og bedrager. Hun holdes nede med trusler og ydmygelser, og Jess’ manipulation. Hun vikles ind i et spind af løgne, angst og bedrag, og finder først viljen til at ville ud og væk, da volden og terroren for alvor også rammer hendes søn. Det er en fortvivlet og desperat kamp for at tro på sig selv og finde støtte og mod til at kæmpe sig fri af de lænker der strammer og holder hende hos Jess. Men der ER håb! Og den støtte og hjælp der kommer til Dina, er fra en noget uventet kant …”

LINK TIL BOGEN

5. Autentiske historier

Fanget i en psykopats net

Af Henriette Dregaard Jensen

Kort beskrivelse:
Fanget i en psykopats net er en sandfærdig fortælling om mit skæbnesvangre møde med den mand, som skulle vise sig at blive mit livs værste mareridt – en charmerende og sympatisk mand til at starte med, men som forvandler sig til en psykopat med uhyggelige tendenser.

Gradvist bliver jeg viklet ind i hans net, og vores forhold præges af vold, trusler, ydmygelser og manipulation, og jeg er fanget i ensomhed og frygt. Udadtil ser alt ud til at fungere, men under overfladen ulmer alle hemmelighederne og truer med at ødelægge det perfekte billede. Trods disse omstændigheder gifter jeg mig alligevel med ham og bliver også gravid og får mit ønskebarn – en søn, sammen med ham.

Igennem ni år bliver jeg systematisk frarøvet min egen identitet, indtil den dag, hvor jeg endelig har modet til at bryde ud og flygter sammen med vores søn.

Fanget i en psykopats net handler om mine rædselsfulde år i et skjult helvede. Om den efterfølgende kamp om forældremyndighed. Om min søn, der er blevet udsat for overgreb og krænkelser af sin far og om et grotesk retssamfund, der vælger at se bort fra barnets tarv. Og endelig handler den om min kamp for at vende tilbage til et normalt liv.

Bogen er samtidig et tilbageblik på min barndom, der var præget af alkohol, svigt og ensomhed. En barndom hvorfra jeg kan se, at den røde tråd springer ud og følger mig op igennem mit voksenliv.

Dette er fortællingen om mit liv – fanget i en psykopats net.

LINK TIL BOGEN

Fri til fremtiden

Af Gunna McIlquham Hesselbjerg

Kort beskrivelse:
FRI TIL FREMTIDEN er en personlig, autentisk livshistorie om at være barnegidsel i det sociale system; om en barndom med gentagne fysiske, psykiske og seksuelle overgreb, mishandlinger og svigt, begået af professionelle og andre, som havde ansvaret.

Gunna fortæller om sit liv fra hun er 1 til 21 år, i sin familie, på flere børnehjem, i plejefamilier, på et socialpædagogisk opholdssted og på efterskole, og hun beskriver hvordan hun tager de første skridt mod at komme fri af offentlig forsørgelse og tage styring i sit eget liv.

Bogen er velegnet som case for fagfolk og andre med interesse i psykologi, personlig udvikling og socialpædagogik. Den er fortalt gennem barnets og den unges øjne og er uden analyser, tolkninger eller svar.

LINK TIL BOGEN

Poul Glargaards datter

Af Mette Glargaard

Kort beskrivelse:
Hvad gør det ved et barn, at komme hjem fra skole og se sin far holde en kvinde i nakken ud et vindue, mens hun skriger om hjælp og tigger ham om ikke at kaste hende ud?

Min far var sygeligt selvoptaget og afhængig af andres opmærksomhed, som en misbruger er afhængig af alkohol eller stoffer. Når han ikke fik, hvad han krævede var konsekvenserne alvorlige for omgivelserne og jeg var fra jeg var helt lille vidne til hans pludselige angreb og afstraffelse på kvinderne omkring ham.

Som datter var jeg mere en forlængelse af ham, end en selvstændig person – jeg var til for at støtte ham og dække hans behov. Min egen personlighed var usynlig. Derfor også bogens titel, som netop antyder dette.

Bogen indeholder masser af eksempler og historier, der fortæller om følelsesmæssig incest, angsten, usikkerheden og det kaos, som Poul Glargaard udsatte sine omgivelser for, samt billeder og breve, der illustrerer hans liv og person.

Med denne bog håber jeg, dels at kunne give indblik i et liv, der så smukt ud på facaden, men bestemt havde en bagside, og dels at kunne give stemme til de mange, der er og har været udsat for psykisk omsorgssvigt og følelsesmæssig incest.

LINK TIL BOGEN

6. Psykopaten på jobbet:​

Psykopatiske chefer
– lige så farlige som charmerende

Af Lars-Olof Tunbrå

Kort beskrivelse:
Psykopater – findes de? Ja, i allerhøjeste grad. De findes i praktisk taget alle organisationer – du kan have dem som medarbejder, kollega eller chef. Fællesnævner for dem er, at hvor de dukker op, skaber de kaos. Og at de er svære at opdage. Deres personlighed er nemlig fuld af modsætninger – charmerende, positive sider blandet med utilsløret egoisme og ren ondskabsfuldhed. Psykopatiske chefer er en ny banebrydende bog om psykopatisk adfærd på arbejdspladsen. Den bygger på kendt viden om problemet og beskriver eksempler fra virkeligheden. 

Nævn ordet ‘psykopat’, og de allerfleste tænker på kriminelle voldsmænd, men de fleste psykopater lever faktisk et ‘normalt’ liv. Deres manipulerende adfærd gør det svært at opdage, hvordan tingene hænger sammen, og det kan vare år, før man får øje på den mørke side. Der findes oplysninger om, at psykopater udgør 2-3% af befolkningen. Man siger også, at psykopater er overrepræsenteret i erhvervslivet på ledelsesplan – her kan andelen være 4-5 %. Men ingen ved det med sikkerhed, eftersom forskningen på området er begrænset.

LINK TIL BOGEN

Psykopater i jakkesæt – når chefen er psykopat

Af Sanne Udsen

Kort beskrivelse:
Sanne Udsen er forfatter, foredragsholder og arbejder som selvstændig konsulent med speciale i kvinders karriere og vilkår på arbejdsmarkedet.

I “Psykopater i jakkesæt” lærer hun dig, hvordan du skal forholde dig til de psykopater, som er ansat på din arbejdsplads. Sanne Udsen tager i bogen udgangspunkt i syv cases fra det virkelig liv. Igennem disse cases beskriver hun i “Psykopater i jakkesæt” hvilke virksomhedstyper og organisationer, der typisk huser en psykopat.

Hertil giver hun dog også en række praktiske anvisninger til, hvordan du undgår at ansætte en psykopat og ikke mindst, hvordan du slipper af med en psykopat, når først uheldet er ude.

LINK TIL BOGEN

Parasitter i habitter
– Om personer, der forgifter arbejdspladsen

Af Sanne Udsen

Kort beskrivelse:
Vi kender dem allesammen: De “giftige” mennesker, som forpester arbejdsmiljøet. Problemet er, at disse mennesker ofte er enorm gode til at sælge sig selv til jobsamtaler, og når man først har ansat en af disse personer, og de viser deres sande jeg, er der ikke noget at gøre – eller er der?

I denne bog giver Sanne Udsen gennem samtaler med bl.a. psykolog Nikolaj Lunøe og headhunter Inge Berneke råd om, hvordan man håndterer at have disse personer i en virksomhed, og hvordan man evt. slipper af med dem igen. Der gives også råd om, hvordan du undgår overhovedet at få ansat disse typer.

Bogen indeholder cases fra det virkelige liv.

LINK TIL BOGEN

7. Bliv hel igen efter psykopaten:

Mindfulness og yoga i helingen af PTSD

Af Ivan Højgaard Hansen

Kort beskrivelse:
Den første bog på dansk, der viser, hvordan man med succes kan bruge mindfulness og yoga sammen som metode til at fremme heling hos mennesker, der lider af posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).

Kombinationen af mindfulness og fysiske øvelser fra yogaen har vist sig at afstresse den PTSD-ramtes nervesystem på en måde, som kan være vanskelig at opnå ved hjælp af samtaleterapi alene.

Mindfulness- og yogaøvelser er effektive i forhold til at skabe nærvær i nuet og til at fremme kvaliteter som mental ro og kropslig velvære. I bogen beskrives tilgangens positive indvirkning på den posttraumatiske stress samt på hjernen og nervesystemet. Teorien underbygges hele vejen igennem af eksempler, psykofysiologisk viden og praktiske øvelser.

Tilgangen, der præsenteres i bogen, er særlig anvendelig i arbejdet med:
– At give den PTSD-ramte større kropslig ro og mentalt velvære.
– At mindske traumerelateret rumination.
– At genopbygge den PTSD-ramtes tillid til verden ved at skabe sikkerhed om at være sanseligt til stede i egen krop.

Bogen henvender sig til professionelle (psykologer, psykiatere, psykoterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer og psykomotoriske terapeuter med flere), der ønsker at vide mere om brugen af mindfulness og yoga i behandlingen af PTSD og belastningsreaktioner i øvrigt.

Ivan Højgaard Hansen er cand.psych. med egen praksis. Han har gennem mange år dyrket mindfulness og yoga.

LINK TIL BOGEN